Slider
מוקד אש

מוקד אש

חברתנו בעלת מוקד מבצעי מאושר מכון התקנים ומ"י. המוקד מאויש 24/7  במהלך כל השנה תוכנת המוקד שברשותנו הינה מהמובילות בתחום ובעלת אלפי לקוחות ומנויים. ניתן לבצע תכנות והגדרה של קבלת אות "אזעקת אש" במקרים בהם בעל הנכס מעונין לקבל התראות בצורה מבוקרת או במקרים בהם רשות הכבאות / חברות הביטוח ממליץ לחבר את המערכת למוקד מורשה. אנו בעלי ניסיון של חיבור אלפי מערכות מסוגים שונים הקיימים במדינת ישראל. החיבור מבוצע על ידי צוות טכני מיומן בעלי כישורים נדרשים לתחום. החיבור מבוצע באמצעות התקנת יחידת קצה התומכת בפרוטוקול המוקד ומדווחת בצורה אוטומטית וזאת בנוסף לחייגן הקולי המותקן במערכת הגילוי.