Slider
מערכות כיבוי אש

מערכות כיבוי אש

ספרינלקרים / מתזים 

מערכת ספרינקלרים היא אחת השיטות היעילות לשליטה או לדיכוי שריפה.

מטרת המערכת כחלק ממערכות כיבוי אש היא למנוע את ההתפשטות המהירה של האש ולכבות את השריפה באיבה ע"י התזת מים (או חומר כיבוי אחר) אוטומטית.

המערכת בנויה מרשת צינורות מים המספקים כיסוי לכל הבניין או לאזורים הנדרשים.

 177088

מהו ספרינקלר ? 

חריר שמוחזק סגור ע"י בקבוקון זכוכית המלא בנוזל. בעת התחממות חריגה של סביבתו הקרובה (60-70 מעלות צלזיוס) מתפשט הנוזל ושובר את הבקבוקון. חריר המתז נפתח ומתיז את המים לעבר המניפה שלו, שמפזר אותם בחדר. כל מתז "אחראי" בתחום של כ-12-16 מ"ר במטרה לכבות את האזור שלו או לפחות למנוע את התפשטות האש.

חברת צוות 3 מתכננת ומבצעת מערכות אש הכולל מערכת ספרינקלרים הנושאות תקן 1586 וכן 1928.

בנוסף, חברתנו מבצעת התקנת מאגרים ומשאבות הנושאות תקן 1596.

שלב התכנון החל מתכנון הנדסי כולל חישובים הידראוליים ובדיקות לחצים, תכנון ושרטוט הנכס לצורך אישורי קדם ביצוע, ליווי ואישור תוכניות מול מכון התקנים הישראלי ועוד.

שלב הביצוע באתר כולל ליווי מנהל פרויקט מטעם חברתנו, התקנה על פי הוראות הבטיחות הנדרשות וכן בכפוף לתכנון ההנדסי שאושר לביצוע.

בנוסף חברתנו מספקת משאבות כיבוי אש המשמשות להעברת נוזלים ולהגברת מהירות הזרימה באמצעות יניקה או סניקה.